Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Laboratorium Technologii Oprogramowania Usługowego

Dział Usług Platform Danych Naukowych

Manifest laboratorium

Chcemy aby

  • Wytwarzane oprogramowanie było lepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb biznesowych.
  • Aplikacje użytkowe powstawały z myślą o użytkowniku i spełniały standardy dostępności, np. dla osób niepełnosprawnych.
  • Rozwój oprogramowania naukowego był procesem opartym o najlepsze praktyki, a jego rezultaty stanowiły wartość dla kolejnych przedsięwzięć naukowych.
  • Analiza i specyfikacja wymagań stała się łatwa i zrozumiała dla wszystkich zaangażowanych osób: programistów, analityków, kierowników, testerów, użytkowników i sponsorów.
  • Tworzenie oprogramowania w grupach rozproszonych geograficznie nie stanowiło wyzwania organizacyjnego i owocowało wysokiej jakości wynikami.

Czym się zajmujemy

W laboratorium podejmujemy prace badawczo-rozwojowe które są skupione wokół jakości oprogramowania

Użyteczność i ergonomia

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia oraz możliwości wykonania badań użyteczności z wykorzystaniem eyetrackera, wspieramy twórców aplikacji i systemów informatycznych w tworzeniu systemów opartych na dwóch filarach: funkcjonalności i użyteczności. Współpracujemy z twórcami ergonomicznych systemów dostosowanych do potrzeb każdego użytkownika.

Zastosowania eyetrackingu

Podejmujemy prace nad wykorzystaniem danych psychofizjologicznych pochodzących z eyetrackera do stworzenia nowych metod interakcji z użytkownikiem. Chcemy wykorzystać możliwości jakie daje nam analiza czynników okoruchowych do budowy nowych systemów wspierających spersonalizowaną medycynę do budowy rozwiązań w dziedzinie diagnostyki i rehabilitacji dzieci i dorosłych.

Zwinne metodyki

Jesteśmy pasjonatami zwinnych metodyk. Wytwarzamy oprogramowanie zespołowo kierując się zasadami Scruma. Szczególną uwagę poświęcamy planowaniu, definicji wymagań i szacowaniu złożoności. Mamy świadomość jak ważna jest wartość produktu w odniesieniu do realnych potrzeb użytkowników. Szukamy optymalnego modelu szacowania pracochłonności w projektach informatycznych.

Inżynieria wymagań

Wiemy jak istotna jest inżynieria wymagań w projekcie programistycznym. Tworzymy oprogramowanie kładąc nacisk na szybkie prototypowanie interfejsu użytkownika. Współpracujemy z międzynarodowymi zespołami wspólnie opracowując makiety aplikacji. Stworzyliśmy narzędzie ułatwiające śledzenie powiazań kodu z wymaganiami.

KONTAKT

Laboratorium Technologii Oprogramowania Usługowego
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego
ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań
Wyślij wiadomość